Fuglesang, Nanette 01.jpg

Jeg er fascinert av de «små tingene» i hverdagen, som til sammen utgjør deg, meg, livet. 

Hvordan vi bevisst eller ubevisst, velger, er og blir til, i relasjon med andre. 

Vi har alle vår historie, som bor i oss og har bidratt til at vi har blitt som vi er.

Bevisst eller ubevisst tar vi valg og blir til i samspill med andre.

Gjennom livet tilpasser vi oss kreativt og ivaretar oss selv som best vi kan i enhver situasjon.

Med tre barn, mann og hund - og mange baller i luften har jeg selv erfart hvor lett det er å bli fanget i livets malstrøm av krav og forventninger. Med stadig økende tempo, høy informasjonsflyt og fokus på å gjøre...

Familie, barn, jobb, studier, venner og mer... Det er mindre og mindre tid til væren,

å ta en fot i bakken, kjenne etter og reflektere – logge på kroppen.

 

Kroppen husker og vet mye som ikke alltid er tilgjengelig for bevisstheten.

Som for eksempel når du kjenner igjen en lukt og et minne dukker opp. Du kan kjenne lukten og følelsen i kroppen,

men det kan kanskje ta tid før du klarer å sette ord på minnet, eller følelsen.

 

Jeg tror på å få med kroppen i terapien.

Ved å være oppmerksomt til stede kan vi kjenne at vi er til – på godt og vondt.

Og det er her, når vi blir møtt med respekt og tilstedeværelse,

at vi kan utforske mulighetene og bevegelse kan skje.

 

Jeg støtter deg gjerne i din prosess.

Velkommen!

 

Jeg tror på...

Vennlighet, nysgjerrighet og respekt

At mennesker er sosiale - i ulik grad

 

At vi påvirker hverandre mer enn vi er klar over

 

At vi evner mer enn vi tror

 

"Helse i hver dråpe, gift i hver liter"

Stikkord

Empatisk og nysgjerrig

Trygg og tilstede

Opptatt av gode prosesser, formidling og relasjoner

God erfaring med å støtte i vanskelige

prosesser og valg

Erfaring med endrings- og utviklingsprosesser

9C3A04CB-9946-493E-85A5-9C8136A9B3F6_1_2

Erfaring & utdanning

God forretningforståelse og kompetanse innenfor økonomi og ledelse

Lederutvikling, omstilling og endring

Lang erfaring med lederarbeid og ansvar 

Personalansvar og omstillingsarbeid 

Erfaring med styrearbeid 

Kursholder, veileder & konsulent,

arbeidsrettet tiltak

Pedagogisk erfaring, herunder ulike kurs, gruppetrening, yoga, annen undervisning og veiledning

--

Gestaltterapeut MNGF (NGI)

 

Bachelor Psykologi (UiO)

 

Sivilmarkedsfører

- Master i Markedsføringsledelse (BI)

Yogalærer utdanning (A. Medin, 200t mm)

IMG_7314.jpeg