top of page
IMG_7314.jpeg
Two%252520Dried%252520Leaves_edited_edit

Gestaltterapi

Gestalt som metode

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi hvor vi ser mennesket som én helhet - både med tanker, kropp og følelser. Gjennom samtaler og oppmerksomhet på hva som skjer i både hode og kropp kan vi tydeliggjøre, utforske og oppdage oss frem til en dypere innsikt, forståelse og økt bevissthet. Vonde opplevelser sitter ofte i kroppen, og kroppen kan gi verdifull informasjon som ikke alltid er tilgjengelig for bevisstheten.

 

Gestaltterapi kan brukes til bearbeiding av tidligere uferdige opplevelser, kriser eller egenutvikling, og kan være et godt alterantiv til psykolog. Relasjonen mellom klient og terapeut en viktig del av prosessen mot en bevisstgjøring av egne reaksjoner og handlinger. Sammen utforsker vi ulike fenomener i livet ditt og hvordan det påvirker deg og dine valg..

Ordet gestalt er opprinnelig tysk og kan oversettes til et meningsfylt hele. Dette henspeiler til troen på at vi alle forsøker å skape mening ut av det vi sanser og opplever i lys av de forutsetninger som vi til enhver tid har. I gestaltterapi tror vi på at endring først skjer når du blir oppmerksom på, og anerkjenner det som er. Grunnleggende innenfor gestaltterapi er at hvert menneske er ansvalrig of rsine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Gestaltterapi har sine røtter i humanistisk psykologi, og ble grunnlagt av det tyske ekteparet Laura og Fritz Perls og amerikaneren Paul Goodman på 50 og 60-tallet. Formen bygger i tillegg på ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Les gjerne mer om gestaltterapi på hjemmesidene til

NGI, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole eller NGF, Norsk Gestaltterapeutforening, eller se videoene under.

Hva, hvordan og når?

Terapi handler om å ta ansvar for deg selv og dine relasjoner

-  en investering i egen mental helse.

Vi opplever alle utfordringer i livet, og i perioder trenger vi en støttespiller, en å lufte tankene med. Sliter du med angst, er mye lei deg, stresset, sliten, har det vanskelig på jobb - eller med partneren?

 

Eller kanskje du ønsker å utforske mulighetene, og bli mer bevisst på dine valg, eller å bli mer kjent med deg selv?

I alle disse tilfellene kan det være fruktbart med terapi, og det er ofte en investering i egen helse.

Det finnes sjelden en "quick-fix", og min erfaring er at det krever arbeid, både fra terapeut og klient å gå i terapi. Det kan være utfordrende, krevende og vanskelig - men også dypt meningsfullt, inspirerende og utviklende.

 

Jeg støtter deg gjerne i din prosess, og du er varmt velkommen til å ta kontakt.

Parterapi

Kjærestepar, samboere og ektefeller som trenger eller ønsker å jobbe med relasjonen seg i mellom er velkommen.

 

Min oppgave vil være å støtte dere i å jobbe med relasjonen. Målet mitt er at dere ser og forstår hverandre bedre, at dere kan uttrykke behov og kommunisere på en måte som styrker eller reparerer dere som par. 

Noen ganger er det ikke mer å hente i en relasjon, og parterapi kan også være nyttig for dere som har bestemt dere for å gå fra hverandre. Da er fokuset å "lukke relasjonen" og avslutte forholdet på best mulig måte. 

Kvalitetssikring og taushetsplikt

Som utdannet gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt og medlem i Norsk Gestaltterapeutforening (NGF) plikter jeg å følge foreningens etiske retningslinjer

For å kvalitetssikre og utvikle min terapeutpraksis, går jeg i jevnlig veiledning. I tillegg er jeg forpliktet til å holde meg faglig oppdatert .

Jeg er underlagt taushetsplikt, og all informasjon mellom klient og meg er konfidensiell.

All journalføring er i henhold til GDPR regler. 

 

Dersom en klient mener jeg handler i strid med etiske prinsipper kan dette klages inn til foreningen eller til NGI, Norsk Gestalt Institutt. 

For mer informasjon, besøk hjemmesidene til NGF, Norsk Gestaltterapeutforening.

Skjøre Pampas
bottom of page